CHUYEN BAN PHU TUNG YAMAHA NOZA CHINH HANG - BAN DAN AO ZIN - CHOA DEN