CUA HANG - CHUYEN BAN DO CHOI TRANG TR ICHO XE AIR BLADE 2016 - MAT NA CHE MU KIEU