CUA HANG - CHUYEN BAN VA LAP DAT DO CHOI TRANG TRI CHO XE VARIO, CLICK THAI - THAM LOT CHAN KIEU - MAM DO KUNI DO DEN - OP PO XI MA CROM