CUA HANG - CHUYEN BAN VA LAP DAT DO CHOI TRANG TRI XE EXCITER 150 - NHONG SEN DIA KIEU - GAC CHAN SAU KIEU TRUTYS - CACTER CHE NHONG SEN DIA - CHUP COT SAU BONG MAI