DO CHOI TRANG TR ICHO XE TFX, SH VIET NAM PCX, WINER, EXCITER 150, SH 150I - TAY THANG KIEU CRG DANG CAP