DO CHOI TRANG TR IDO XE SH VIET NAM 2012 - 2016 - DAN AO SH Y -DAU DEN KINH CHAN GIO SH Y -DEN HAU VA DE CHAN BUN SAU SH Y