DO CHOI TRANG TRI DO XE EXCITER 135 - OP GAP SAU DUCATI - CHE MU VUOT DUOI SAU - MO CAY CHE MU