DO CHOI TRANG TRI KIENG CHO XE TFX, M-SLAZ - GHI DONG KIEU RIZOMA - OC KIENG KIEU - KIENG GU BAO TAY - OP DAU DEN KIEU CNC - KINH CHAN GIO DAU DEN