DO CHOI XE DO ECITER 150 - DE CHAN BUN SAU 4 CHAN - OP PO KIEU - OC KIEU TRANG TRI XE