MAM KIEU CNC CHO XE SH 2017 - DO CHOI TRANG TR IDO XE SH VIET NAM 2012 - 2017