MAM KIEU CNC - MAM DUC CNC CHO XE HONDA SH VIET NAM 2017 - DO CHOI TRTANG TRI DO XE SH 2012 - 2017