MAM KUNI DO DEN - PHUOC TRUOC KIEU CHO XE SH VIET NAM - DO CHOI TRANG TRI DO XE SH VIET NAM 2012 - 2017, SH Y 150I