OP MAM XI INOX - OP PHUOC TRUOC XI MA CROM - DO CHOI TRANG TRI CHO XE AIR BLADE 2013 - 2015