PHU TUNG DO CHOI TRANG TRI XE PCX 2012 - 2016 - BAT BAO VE HEO DAU TRUOC CNC MAU DO