PHUOC SAU KIEU BINH DAU - OP PO AIR XI MA CROM - DO CHOI TRTANG TRI DO XE SH VIET NAM 2017