PHUOC TRUOC KIEU CHO XE SH - DO CHOI TRANG TR IDO XE SH 2009 - 2017