SAIGON - CHUYEN DO CHOI TRANG TRI KIENG CHO XE TFX VA M-SLAZ - OP DAU DEN CNC DO DEN