BUOI TOI LEN DAN AO SH Y CHO XE SH VIET NAM TAI CUA HANG TRUNG DECAL - DO MAM VA PHUOC KIEU CHO XE SH VIET NAM