HONDA SH VIET NAM 2012 - 2016 DO DAN AO SH Y MAU TRANG DEN VA MAM SH Y 5 CAY TAI CUA HANG TRUNG DECAL - LEN PHUOC KIEU VA MAM DO CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2018