SH VIET NAM LEN DAN AO VA MAM SH Y 5 CAY CUC DEP - TRUNG DECAL - CHUYE DO MAM PHUOC KIEU VA DAN AO SH Y CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2016