TRUNG DECAL - TRANG TRI VADO DAN AO SH Y LEN CHO XE SH VIET NAM - DO MAM VA PHUOC KIEU CHO XE SH 2012 - 2017