TRUNG TAM DO CHE DAN AO SH Y VA DAU DEN KINH CHAN GIO CHO XE SH VIET NAM - DO CHOA DEN PHA LES KIEU CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2016