CHUYEN CHE MU BO CO DO DONG HO KOSO RX2N CHO XE SATRIA, SPORT