CUA HANG TRUNG DECAL - CHUYEN BAN VA LAP DAT CAC LOAI DONG HO KOSO EXCITER 2010, DONG HO DIEN TU LES - DONG HO KOSO RX2N CHO XE WAVE, AXELO, SIRIUS, NOUVO, LUVIAS, MO, PS ,DYLAN, AIR BLADE, EXCITER