DO PHUOC TRUOC KIEU CHO XE SH Y 150I, SH MOI 2017 - SH VIET NAM 2012 - 2016