GAN MAM KUNI DO DEN CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2017 - DO PHUOC KIEU TRUOC SAU CHO XE SH 2009 - 2017