HONDA SH VIET NAM 2012 - 2017 LEN DO CHOI TRANG TRI VOI DAN MAM DO CUC DEP - DAN POHUOC TRUOC KIEU DANG CAP