PHUOC BINH DAU KIEU RACINGBOY LEN CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2017 , SH 300I - DO MAM VA PHUOC TRUOC KIEU CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2017