SHOP - CHUYEN DO PHUOC TRUOC KIEU VAM AM KIEU CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2017, SH Y 150I