TEM BAZZAZ VÀNG ĐEN CHO XE NOUVO 6 FI-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN DECAL ĐỔI MÀU XE NOUVO-DÁN TEM ZIN-TEM RỜI-LÊN TEM TRÙM CANDY NOUVO FI-TEM TRÙM CROM XƯỚC-CHUYÊN CHUYÊN DÁN CÁC LOẠI TEM XE NOUVO DÁN DECAL ĐỔI MÀU XE NOUVO 6 FI