TEM TRÙM XE NOUVO 4 LX BEATS TRẮNG ĐỎ ĐEN-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM XE NOUVO-TEM TRÙM CHROME-NHÔM XƯỚC-CANDY-TEM RỜI PHẢN QUANG-TEM ZIN-TEM CHẾ-DÁN ĐỔI MÀU XE NOUVO ĐỦ CÁC MÀU-CỬA HÀNG DÁN DECAL XE NOUVO CHUYÊN NGHIỆP