TAY THANG RACINGBOY - DO CHOI TRANG TRI CHO XE NOUVO, LUVIAS, AIR BLADE, VISION, PS, DYLAN, EXCITER, VISION, VARIO, CLICK THAI