8 CAP GAC CHAN SAU BIKER MOI VE HANG DO CHOI TRANG TRI DEP CHO XESH MODE,SH VIET NAM2018, SH VIET NAM2017, SH300I, SH VIET NAM2012 -2016