BAO VE LOC MAY INOX CHO XE FUUTRE 2018 - PHU KIEN DO CHOI TRANG TRI DEP CHO XE HONDA FUUTRE 2018