CAP DOI EXCITER150 LEN NHIEU DO CHOI TRANG TRI DEPVOI YEN XEDO2TANG - SO GAY DOI 2NGUOI RIZOMA - MAM DO KUNI - DE CHAN BUN SAU KIEU - BAT BIEN SO SAU KIEU - DE CHAN BUN SAU KIEU