che po click thai son tem - op po vario son tem - do choi trang tri kieu do xe clic thai, vision 2011 -2018, vari, sh viet nam2012 -2016, pcx 2014 -2018, air blade thai, air blade2012-2018