DAN DO CHOI TRANG TRI DEP DO XESH VIET NAM2018 MOI VE HANG - MAM DUC CNC - MAM SHY - MAM KUNI - PHUOC TRUOC KIE RBM - DAN PHUOC SAU BINH DAU OHLIN - LOC MAY SHY - DO DAN AO SHY - BO AIR SZHY