DEN GUONG CAU MORI - DEN LES AUDI XI NHAN TRUOC - DO CHOI DO XE SH VIET NAM 2018, SH VIET NAM 2017