DO CHOI DO XE HONDA SH VIET NAM 2018, SH VIET NAM 2017 - MAT NA TRUOC SHY - OP PO 300I - CANG SAU SZHY