DO CHOI DO XE NVX155 - OP BAO VE KET NUOC CNC - PO DO 2 NONG - GU CHONG DO PO XE - DE CHAN BUN SAU KIEU