DO CHOI DO XE SH VIET NAM 2018, SH VIET NAM 2017 - DO DAN AO TRUOC SAU SHY - MAM SHY - LOC MAY SHY - BO AIR SHY - DAU DEN KINH CHAN GIO SHY