DO CHOI DO XE SH VIET NAM 2019 - GU BAO TAY XEO RIZOMA - TAY THANG IKER - THAM LOT CHAN KIEU - CHUP COT PHUOC TRUOC - GAC CHAN SAU BIKER - KINH CHAN GIO DAU DEN