DO CHOI TRANG TRI CAO CAP DO XE NVX155 - OP DAU DEN - KINH CHAN GIO DAU DEN - KIENG KIEU RIZOMA TICH HOP DEN LES XI NHAN - DEN LES TRO SANG L4 DO MAT NA TRUOC - DO DEN LES AUDI CHOA DXEN PHA