DO CHOI TRANG TRI DEP DO XE SH VIET NAM 2018, SH VIET NAM 2017 - GU XEO BAO TAY - KIENG KIEU RIZOMA - DO DEN GUONG CAU MORI