DO CHOI TRANG TRI KIENG DO XE SH VIET NAM 2018, SH 2017 - OC KIENG KIEU - THAM LOT CHAN KIEU - DICH VU LAM DEP TEM XE DO DEN