OP PO VARIO - OP PO CLICK THAI SON TEM - DO CHOI TRANG TRI DEP CHO XE VARIO, CLICK THAI, NOUVO6, NOVO5, AIR BLADE THAI, AIR BLADE2011 -2018, PCX 2011 -0218, SH VIET NAM 2012 -2016, CLICK VIET NAM 206 -2008, VISION 2014- 2018, AIR BLADE2012 -2018