phu kien do choi do xe click thai - vario - bo air trong suot - op bo air kieu - op loc may biker - bao ve loc may biker - do cam - dum - nieng - chup po lo