PHU KIEN DO CHOI DO XE EXCITER135, EXCITER 2014 - OC KIENG KIEU - DONG HO KOSO RX2N