PHU KIEN DO CHOI DO XE NVX155 - KIENG KIEU RIZOMA - BAO TAY RIZOMA - GU CHONG DO PO XE - PO DO R9 - OP BAO VE KET NUOC CNC