PHU KIEN DO CHOI DO XE NVX155- OP BAO VE LOC MAY XI MA CROM - OP GAC CHAN SAU XI MA CROM - OP BO AIR XI MA CROM